Cirkulär ekonomi

Världsekonomin har byggts upp kring den linjära modellen ”slit och släng”, som nu är hotad på grund av begränsade naturresurser för att uppfylla den ökade efterfrågan, klimatförändringsproblemet och materialens toxicitet.

Desso circular economy

 
Ekonomier på frammarsch i Asien, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern förväntas hjälpa tre miljarder människor ur fattigdom de närmaste årtiondena, vilket troligtvis kommer att skapa en ständigt ökad efterfrågan för konsumentvaror från de nya medelklasserna.

Men planeten kommer inte att kunna klara den ekonomiska aktiviteten och resursanvändningen detta kommer att generera om inte en ny, miljövänligare affärsmodell skapas där material hanteras mer ansvarsfullt.

Det finns ett alternativ - den cirkulära ekonomin, som är ett återställande eller förnyande system utifrån tanke och design.

Desso, med sin cirkulära ekonomiska modell skapad enligt Cradle to Cradle®-design, är i ett bra läge för att dra nytta av denna industriella innovation. En ny rapport, Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition publicerad i januari 2012 av Dame Ellen MacArthur, grundaren av Ellen MacArthur Foundation, fastställer att den cirkulära ekonomin "ersätter det 'uttjänta' konceptet med återställande, växlar mot användning av förnybar energi, eliminerar användningen av toxiska kemikalier, som minskar återanvändning, och har som mål att eliminera avfall genom förstklassig design av material, produkter, system och inom detta, affärsmodeller."

Samma rapport, samproducerad med McKinsey & Co., beräknade att företag i EU skulle kunna göra årliga besparingar på 630 miljarder dollar/464 miljarder euro (nästan 4 % av årlig BnP i EU) genom att övergå till en cirkulär ekonomi.

En andra rapport, Towards the Circular Economy Volume 2, producerad av Ellen MacArthur Foundation och McKinsey 2013 fokuserade på cirkulära modellers inverkan på konsumtionsindustrin. Den fann att det fanns en global ekonomisk möjlighet värd 700 miljarderdollar/516 miljarder euro inom bara den sektorn1).

Desso förblir en av den cirkulära ekonomins banbrytare, som tillhandahåller casematerial till Ellen MacArthur Foundation och andra.

"Vi är glada över att se mer och mer intresse för den cirkulära modellen som ett nytt positivt sätt framåt för företag och samhälle. På Desso är vi fem år in i ett omfattande program att förändra vår affärsmodell på detta sätt. Det knyter an direkt till vår kärnvision, som är att leverera produkter som förbättrar människors hälsa och välmående som även har en positiv inverkan på miljön."

Alexander Collot d’Escury, CEO Desso

Rapporten citerade Desso som ett av pionjärföretagen i spetsen.

Efter att ha köpt ut företaget, tog den högsta ledningen för Desso ,inspiration från Cradle to Cradle ® rörelsen och beslutade sig för  att fullfölja Cradle to Cradle ® certifiering för hela företaget. En viktig sporre till innovation och inspiration för både kunder och medarbetare, Dessos breda antagande av den cirkulära ekonomiska principen har drivit försäljningstillväxten. 

1) Båda rapporter finns att läsa online på: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/          

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email