Cradle to Cradle®-prestationer

För att sluta cirkeln, måste man kunna ta tillbaka använda produkter och återvinna eller återanvända materialen. För att uppnå detta måste man:

  • Utveckla återtagningsteknik för att ta emot använda material och återvinna dem
  • Skapa produkter med rätt renhet som kan återvinnas i hög omfattning

Nedan listar vi några av milstolparna på vår färd mot att sluta cirkeln, som tar oss närmare vår 2020 Cradle to Cradle-vision.

MILSTOLPE 1 - Satsa på Silver

2010, bara två år efter starten av Dessos nya Cradle to Cradle®-strategi, fick vi Cradle to Cradle® Silvercertifikat för DESSO EcoBase®, en ny bärare för textilplattor. DESSO EcoBase®-bärare granskades utifrån tuffa kriterier för miljö och människors hälsa och 97 % av materialen klassificerades som uttryckligt definierade1). Uttryckligt definierad betyder att alla delar har utvärderats som antingen gröna (tillval) eller gula (tolerabla) enligt utvärderingsprinciperna i Cradle to Cradle®. Det polyolefinbaserade lagret i DESSO EcoBase®-bäraren är 100 % säkert återvinningsbar i vår egen produktionsprocess.

Silver Milestone_Image1

MILSTOLPE 2 -DESSO Take Back™ & Refinity® 

Varje år kastas miljontals kvadratmeter uttjänta mattor, vilket betyder att de ofta bränns eller dumpas. Detta leder till att värdefulla råmaterial förstörs. År 2008 lanserade Desso sitt program Take Back™ och ett år senare, utvecklade man en innovativ separationsteknik kallad DESSO Refinity®.

Genom Refinity® tar vi tillbaka gamla mattor (under förutsättning att de inte innehåller pvc) och separerar garnet och andra fibrer från bäraren. Detta skapar två huvudsakliga materialflöden: garnet, som skickas tillbaka till våra leverantörer för återvinning, och bitumen (idag det vanligaste materialet för mattbärare), som säljs till väg- och takindustrin. Alla delar som inte kan återvinnas används som sekundärt bränsle i cementindustrin. 

De som skickar tillbaka mattor och som deltar i vårt program, får ett Take Back™-certifikat som en garanti för att materialen återvinns i enlighet med Cradle to Cradle®-principerna. Ungefär 800 ton använda mattor gick igenom DESSO Refinity®-processen 2011.

Desso Take Back Programme

MILSTOLPE - Användning av återvunnet garn 

En av våra leverantörer, Aquafil, har utvecklat en patenterad teknik för att återvinna gammalt poliamid 6-garn från använda mattor till nytt material kallat Econyl® om och om igen. 

Idag tillhandahåller vi mer än 60 % av vårt textilplattesortiment med ECONYL®-garn. ECONYL® är ett garn tillverkat av 100 % regenererat nylon, inklusive garnavfall från konsumentprodukter från DESSOs Refinity®-anläggning.

Recycled yarn

1)  Uttryckligt definierad = alla delar har utvärderats som antingen gröna (tillval) eller gula (tolerabla) enligt utvärderingsprinciperna i Cradle to Cradle®. Som beskrivs i Cradle to Cradle® Certification Program Version 2.1.1, utarbetat av MBDC i september 2008, uppdaterat i januari 2010.

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email