Cradle to Cradle®

Att vara ett Cradle to Cradle®-företag innebär att överträffa det som de flesta uppfattar som hållbarhet.

Senast 2020 ska alla våra material vara fria från hälsofarliga toxiner (trots att de är tillåtna enligt alla föreskrifter, är vissa kemiska ämnen inte tillräckligt hälsosamma för att kallas  Cradle to Cradle®). Den energi som används ska vara förnybar och specialdesignade produkter kommer att kunna tas tillbaka. De material som använts ska kunna användas för att göra nya förstklassiga produkter, vilket bryter trenden att hela tiden utnyttja jordens resurser för att möta den ökade efterfrågan i hela världen. 

Denna vision ger kort sagt företag och människor möjlighet att blomstra, samtidigt som man tar hänsyn till planetens känsliga ekosystem och begränsade resurser. Den tar utan omsvep itu med tre globala utmaningar som vi står inför: gifter i material, klimatförändring och resursbrist. Den handlar även om att se till att allt det vi gör har en positiv effekt på människors hälsa. De fem kriterierna som Desso och andra Cradle to Cradle®-företag måste uppfylla, är: 

Desso Material health

1) Materialhälsa - Säkerställa att alla kemiska ämnen i produkter definieras som positiva (antingen optimala/gröna eller tolerabla/gula). Dessa bedöms mot en uppsättning kriterier för miljö och människors hälsa. Dessutom ska beståndsdelar som klassificeras som röda (hög risk) eller grå (odefinierbara) gradvis tas bort och ersättas. Desso har uppnått detta med sin nya bärare DESSO EcoBase®, som innehåller ett polyolefinbaserat lager som kan återvinnas säkert till 100 % i Dessos produktionsprocess. Textilplattor med DESSO EcoBase® uppfyller ett Cradle to Cradle® Silvercertifikat för att man nått en nivå där 97 % av materialen är uttryckligt definierade1) (gröna eller gula). 

Material Reutilization

2) Materialåteranvändning- Man måste kunna identifiera de materialflöden som kan återanvändas när produkten tas tillbaka efter den använts av konsumenten eller kunden. Dessa går antingen tillbaka som råvaror i tillverkningsprocessen (teknisk sfär) eller som näringsämnen i jorden (biosfär). 

Cradle to Cradle®-filosofin bygger på idén att "avfall är lika med mat". När det gäller mattor, har Desso utvecklat teknologin att ta tillbaka mattor och återvinna eller återanvända materialen. 

Idag tar vi tillbaka använda mattor från våra kunder och konkurrenter och separerar garnet och andra fibrer från bäraren, och producerar därmed två huvudsakliga materialflöden som kan återvinnas. Efter ett extra reningssteg, skickas garnet (med erfordrad renhet) tillbaka till garntillverkaren för tillverkning av nytt garn. Under hela processen behövs en viss mängd nytillverkat material för att kompensera för förluster och processineffektivitet. Idag återvinns bitumenbärare som ett värdefullt råmaterial för väg- och takindustrin. Alla delar som inte kan återvinnas kommer att användas som sekundärt bränsle i cementindustrin.

För poliamid 6-garn, sker denna process hos Aquafil, en av våra garnleverantörer. Aqualfil har utvecklat patentskyddad teknik på sin regenerativa anläggning för att omvandla återvunna poliamid 6-mattfibrer till nytt poliamid 6 om och om igen.

Desso Renewable energy

3) Förnybar energianvändning  - En av de tre kärnprinciperna med Cradle to Cradle® (de andra två är "avfall är lika med mat" samt att uppmuntra mångfald som i naturen) är att använda "Current Solar Income", vilket betyder att energi i så stor utsträckning som möjligt ska vara förnybar. På detta sätt kan Cradle to Cradle®-företag som Desso förvissa sig om att det mesta av det de gör och det de producerar är positivt för miljön och människors hälsa. 

Under perioden 2007-2012 minskade Desso CO2-utsläppen med 50 % tack vare en ökad användning av grön elektricitet (i huvudsak vattenkraft och biomassa). Dessutom täcks Dessos tak idag av 25 000 m2 solcellspaneler. Företaget har som mål att gå över helt till förnybar energi senast 2020, varav 80 % ska vara egengenererad.

Desso Water Stewardship

4) Vattenförvaltning - Företag som går denna väg måste visa att de använder sina vattenresurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och att vattenföringen från fabriker till lokala vattendrag är så ren som möjlig.

Desso social responsibility

5) Samhällsansvar - Företag måste visa att de lever upp till de högsta ansvarsprinciperna vad gäller personalen, och att de strävar efter att säkerställa att företag i deras leverantörskedja inte bryter mot samma principer. Desso brinner för att följa  SA 8000-normen, som fastställs av frivilligorganisationen Social Accountability International (SAI). Det är en av världens första reviderbara sociala certifieringsnormer som omfattar riktlinjer och förfaranden som skyddar de anställdas grundläggande mänskliga rättigheter. 


1)  Uttryckligt definierad = alla delar har utvärderats som antingen gröna (tillval) eller gula (tolerabla) enligt utvärderingsprinciperna i Cradle to Cradle®. Som beskrivs i Cradle to Cradle® Certification Program Version 2.1.1, utarbetat av MBDC i september 2008, uppdaterat i januari 2010. 

 

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email