En mer utmanande väg

Företagaransvar har en rad olika betydelser för oss. Det inbegriper vårt ansvar gentemot medmänniskor, vår planet och lönsamheten. Den linjära ekonomin med ”slit och släng” är inte hållbar, och företag måste anpassa sina modeller för en cirkulär ekonomi, där varor och material återanvänds och återvinns.

Time for Change_Image

 
Företagsansvar betyder många saker för oss. Det inbegriper vårt ansvar gentemot en affärsmodell som ger framgångar vad gäller kommersiell lönsamhet och en positiv inverkan på människor och miljön. I en värld med begränsade resurser är den linjära ekonomin "slit och släng" ohållbar. Det finns ett bättre sätt: omforma företag så att produkter tillverkas för att tillverkas om igen i ett kretslopp likt det som finns i naturen. Vi tror att företag måste anpassa sig till den cirkulära ekonomin, där varor och material återanvänds och återvinns.

2008, inspirerade av konceptet Cradle to Cradle®, fastställde ledningen på Desso, inklusive den nuvarande VD:n Alexander Collot d'Escury , företagets nuvarande kurs för att tillverka alla sina produkter enligt Cradle to Cradle®-principerna år 2020.

Inspirerat av naturens kretslopp kräver detta koncept att företag använder material och designar produkter på ett sådant sätt att de är positiva för miljon och människors hälsa. I grova drag betyder detta uttryckligt definierade material 1) så att varorna kan returneras och materialen kan återanvändas till nya produkter av hög kvalitet genom två flöden: tekniskt eller ekologiskt. I det första flödet går material tillbaka till tillverkningsprocessen för att göra nya varor; i det sistnämnda flödet går de tillbaka som ett näringsämne till jorden.

I båda fall fungerar de på samma sätt som ett naturligt livssystem, som körsbärsträdet, vad gäller att använda alla material för ny tillväxt i en oändlig cykel.

Men det är inte lätt. Det finns många komplexa och stränga förfaranden att följa för att säkerställa att en produkt kan uppfylla de fem kriterierna, fastställda av inspektörer för Cradle to Cradle CertifiedCM -programmet - och utformat av konceptgrundarna prof. dr. Michael Braungart, en tysk kemist och tidigare Greenpeace-forskare och William McDonough, en amerikansk arkitekt.

Desso tror att dess engagemang i Cradle to Cradle® -filosofin och övergången till den cirkulära ekonomin kommer göra det möjligt för effektivare användning vad gäller naturliga resurser, förbättra dess miljöpåverkan och utveckla hälsosammare material i sina produkter som gagnar människor och planeten.

1) Uttryckligt definierad = alla delar har analyserats som antingen gröna (tillval) eller gula (tolerabla) enligt analysprinciperna i Cradle to Cradle®. Som beskrivs i Cradle to Cradle CertifiedCM-programversion 2.1.1, utarbetad av MBDC i september 2008, uppdaterad i januari 2010.

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email