EU-bidrag Eco- Innovation

Vi på Desso är glada över att få ta emot ett EU-bidrag via Eco-Innovation för att stödja våra program Take Back™ & Refinity®.

Vi är mycket tacksamma för detta stöd och ser det som ett fantastiskt exempel på länken mellan myndigheter och industrin för att öka stödet för Cradle to Cradle®-konceptet och den växande rörelsen mot cirkulär ekonomi.

Desso's participation at Eco Innovation Programme

Våra mål är att:

1. Starta insamlingen och återvinningsprogrammet i sex europeiska länder (Benelux, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.
2. Samla in 4 % mattavfall på kontraktmarknaden, vilket uppgår till 16 000 ton per år, där minst 50 % behandlas via vår återvinningsanläggning: Refinity®.
3. Återvinna 50 % av detta material.
4. Förhindra att 8 000 ton mattavfall lämnas på tippen varje år.
5. Utveckla en affärsplan som kan användas för insamling, återvinningsprogram och upptrappning.

Vi måste få dem att förstå hur detta gagnar samhället och miljön. För att hjälpa oss med detta, kommer vi att samarbeta med andra industriledare inom mattbranschen för att skapa en ökad medvetenhet för vårt program Take Back™. 
  
För mer allmän information om projektet Eco-Innovation, initierat av EACI, gå in på här

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email