Leverantörsförklaring

Vi måste uppmuntra våra leverantörer att följa Cradle to Cradle® policy och specificerade krav som PSDR och REACH. Därför ber vi dem att underteckna en försäkran om detta. Denna kompletteras med en separat produkt deklaration för varje råmaterial. 

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email