Terms & Conditions

Läs igenom följande villkor innan du använder Dessos webbplats. Genom att besöka och använda webbplatsen, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker att följa de villkor som finns i detta avtal ('avtalet'). Desso kan när som helst ändra dessa villkor. Din fortsatta användning av denna webbplats kräver att du godkänner villkoren som anges i samband med din användning. Du bör besöka denna sida innan du använder webbplatsen för att fastställa aktuella villkor till vilka du är bunden. 

Integritet
Desso samlar in information om denna webbplats användare. Insamling av denna information styrs av Dessos integritetspolicy online.

Företagsidentifiering och varumärken
Alla registrerade och/eller oregistrerade varumärken och/eller tjänstemärken som används eller hänvisas till på webbplatsen tillhör DESSO Holding BV och/eller dess dotterbolag, såvida inget annat anges. Du får inte använda, kopiera, reproducera, republicera, ladda upp, posta, skicka, distribuera eller ändra dessa märken på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Desso. Användningen av Dessos varumärken eller tjänstemärken på andra webbplatser är förbjuden. 

Upphovsrätt
Allt material som finns på denna webbplats är upphovsrättsskyddad, förutom där det uttryckligen anges. 2015 DESSO Holding BV. Med ensamrätt. 

Äganderätt till innehåll
Du samtycker och godkänner att innehållet, inklusive men inte begränsat till text, mjukvara, musik, ljud, bilder, video, grafik eller annat material som finns på denna webbplats, i annonser från sponsorer eller i annan information som presenteras för dig ('innehåll') skyddas av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, patent eller andra äganderätter och lagar. 

Desso ger dig tillstånd att elektroniskt kopiera och skriva ut delar av webbplatsen för personlig användning. Men Desso behåller upphovsrätten på allt sådant material. Du förstår och godkänner att du endast är tillåten att använda detta innehåll i enlighet med vad som uttryckligen godkänts i detta avtal och får inte kopiera, reproducera, distribuera eller skapa härledda verk från detta innehåll utan föregående uttryckligt medgivande från Desso. 

Länkar
Desso förbjuder användning av Dessos varumärken som en 'länk' på/eller från andra webbplatser såvida inte Desso har godkänt länken i förväg. Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Då vi upprätthåller vår integritetspolicy vad gäller information som samlas in på våra webbplatser, ansvarar vi inte för information du tillhandahåller till andra webbplatser som du kan besöka via länkar på våra webbplatser.

Garantifriskrivning
Desso garanterar inte att denna webbplats uppfyller dina krav eller att den kommer vara oavbruten, snabb, säker eller felfri; Desso garanterar inte heller att resultaten som kan uppnås genom användning av denna webbplats eller för riktigheten eller tillförlitligheten av information som erhållits via denna webbplats. 

Vid tveksamheter eller tolkningsskillnader, har den engelska versionen företräde före alla andra språkversioner.
 
Du förstår och godkänner att innehåll som laddas ned eller erhålls på annat sätt genom användning av denna webbplats görs på egen risk och att du ensam ansvarar för eventuella skador på din dator vid förlust av data till följd av nedladdning av sådant innehåll. 

Ansvarsbegränsning
Desso gör rimliga ansträngningar för att lägga ut korrekt information på denna webbplats. Ändå förstår och accepterar du uttryckligen att Desso inte ansvarar för eventuella förluster eller skador (direkta, indirekta, straffande, faktiska, därav följande, oförutsedda, särskilda, undantagna eller andra) till följd av all användning av, eller oförmåga att använda, denna webbplats, eller till följd av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll, oavsett på vilken grund ansvar åberopas, även om Desso har informerats om risken för sådan förlust eller skada. Detta omfattar skadestånd för oaktsamhet eller grov oaktsamhet. Obs! Vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar vid tillfälliga skador eller följdskador, varför ovanstående undantag kanske inte gäller dig. 

Skadeersättning
Du samtycker, att på egen bekostnad ersätta, värna samt hålla Desso, dess tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, dotterbolag, distributörer och licenstagare oskyldiga från dom, förlust, brister, skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader och utgifter) som uppstår i samband med eller till följd av detta avtal eller i samband med din användning av denna webbplats eller någon produkt eller tjänst relaterad därtill.  

Förbehåll av rättigheter
Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles.

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email