Vad letar vi efter hos våra medarbetare?

Vi vet alla att det är människor som gör företag framgångsrika. Vi är stolta över att ha en mångfaldig personalstyrka. Vi letar efter medarbetare som delar våra sex kärnvärden:

Employee profile 2

Kundfokus
vår slogan är "The Floor is Yours", vilket betonar det faktum att vi strävar efter att sätta våra kunders behov i centrum för allting vi gör.

Sunt förnuft
vi vill att våra medarbetare tar initiativ att nå framgångsrika resultat på det snabbaste och enklaste sättet utifrån deras sunda förnuft.

Integritet
det handlar om att alltid ha ett öppet, ärligt och respektfullt sätt gentemot våra kollegor, kunder och alla våra intressenter.

Entreprenörsanda & ambition
vi på Desso tror att alla kan utveckla sin egen entreprenörsanda. Vi kombinerar detta med ambitionsvärde då vi förväntar oss att våra medarbetare fullföljer sina bästa idéer och sätter dem i verket. 

Ägande & egenmakt
för att nå våra mål, behöver vi medarbetare som är engagerade och redo att ta initiativ, följa sin övertygelse, samarbeta och vara beredda att stå för sina beslut.

Företagets samhällsansvar & Cradle to Cradle®
vi är kommersiellt ambitiösa, men vi är lika ambitiösa vad gäller att leverera framgång grundad på en modell som upprätthåller vårt ansvar gentemot samhälle och miljö. 

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email