Affärskoncept

Vårt mål är att säkerställa utveckling av unika produkter som ger en förbättrad inomhusmiljö. På så sätt bidrar vi till att optimera människors hälsa, välmående - och i förlängningen deras prestationer.

Motorn i detta är vårt innovationsprogram, som bygger på de tre pelarna Kreativitet, Funktionalitet och Cradle to Cradle®-design. Vi vill att alla våra produkter ska vara designade enligt Cradle to Cradle®-principerna senast år 2020, vilket kommer att göra det möjligt för oss att gå från den linjära "slit-och-släng"-ekonomin till en cirkulär ekonomi. I denna ekonomi designas produkterna för att kunna källsorteras så att materialen kan återanvändas eller återvinnas. På lång sikt kommer detta att öka vår lönsamhet och göra oss mindre känsliga för resursbrist. Dessutom kommer det att göra det lättare för oss att leva upp till våra höga miljöansvarsnormer.

Våra kärnvärden, vår uppförandekod och våra regler för företagsstyrning fastställer principerna för vårt företagande, och de skapar på så sätt ramen för vår verksamhet. Med vår affärsstrategi strävar vi efter att bli den ledande mattleverantören på alla våra marknader och olika kundsegment. Vår fokus på driftförträfflighet, innovation, kommunikation, geografisk expansion och kanalexpansion gör det möjligt för oss att nå våra mål.

Vårt ledningsteam sätter inspirerande mål, som motiverar personalen att anstränga sig och nå nya, ambitiösa resultat. Våra chefer är länken mellan formuleringen av våra strategiska mål och det arbete som krävs för att uppfylla dem. De är kort sagt drivkraften bakom våra framgångar.

ZWEEDS_Graph business concept.jpg

 

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email