Företagsstrategi

Vårt strategiska mål är att bli världens bästa leverantör av hälsosamma och inspirerande arbets- och levnadsmiljöer genom innovativa golvlösningar.

Desso plant Dendermonde Belgium


Vi kommer att uppnå detta genom att producera vackert designade mattor med inbyggd, smart funktionalitet. Vi bär inte mattor som kläder, men de finns ju hela tiden i vår närhet. Därför kan deras utseende göra stor skillnad på vårt humör och den allmänna atmosfären där vi bor och arbetar. Vi på Desso är hängivna att skapa mattor inspirerade av de senaste trenderna som mode, arkitektur, konst och inredningsdesign för att förstärka och liva upp interiören.Vår globala tillväxtstrategi baseras på följande drivkrafter:

Operationell excellens

Vi är obevekliga i vår strävan att tillmötesgå våra kunder, och vi prioriterar hela tiden förbättringar i vår operationella excellens. Vi måste säkerställa bästa möjliga förutsättningar för att kunna leverera vad våra kunder behöver närhelst de behöver det, hur än de behöver det och var än de är. Det handlar om att ha tänkesättet att leverera snabba, flexibla och välriktade kundlösningar som är felfritt utförda. Företagsklimatet förändras ständigt och i snabb takt, och vi måste kunna anpassa oss till våra kunders behov som ständigt förändras.

Innovation

Kreativitet: Designexcellens är en prioritet för oss i alla våra affärsdivisioner. Vi är inspirerade av de senaste trenderna inom områden som mode, arkitektur, konst och inredningsdesign. Dessutom vill vi stimulera samskapande av fantastiskt snygga, nya formgivningar - antingen via vår internationella plattform Circles of Architects® eller genom framgångsrika partnerskap med ledande arkitekter och designers. 
Funktionalitet: Bana väg för lösningar som leder till hälsosammare och gladare levnads- och arbetsmiljöer. Under denna process, ställer vi oss frågan vad våra mattor kan göra för att förbättra hälsan och välmåendet; och detta har lett till innovationer som DESSO AirMaster® och SoundMaster®, samt till utveckling av mattor som minskar mängden fint damm och oönskat buller.
Cradle to Cradle®: Vi brinner för att skapa produkter som har en positiv effekt på människors hälsa, både i hem- och kontorsmiljön, samt att bidra till en hållbarare affärsmodell i framtiden. Detta når vi genom Cradle to Cradle®-design.

Expansion

Geografisk expansion: Dessos mål är att fortsätta expandera företaget till nya geografiska regioner. Just nu expanderar Desso sin verksamhet i Asien, Stillahavsområdet och Latinamerika och har ytterligare expansionsplaner i andra regioner under de närmaste åren.
Marknadskanalexpansion: Desso är mycket engagerade i att ytterligare utveckla kanalerna Utbildning, Hälso- och sjukvård samt Myndighet. Desso lanserar därför framgångsrikt nya produkter som renar inomhusluften från damm och minskar oönskat buller i dessa kanaler.

Kommunikation

Vi på Desso vill ha tydlig, öppen och ärlig kommunikation som gör det möjligt för oss att nå våra strategiska mål. Att ge ett företag en ny image innebär att man måste vinna ett stort antal intressenters själ och hjärta, både internt och externt. Därför tror vi att handfast och öppen kommunikation är en av de grundläggande drivkrafterna i företagets långsiktiga framgångar.

  • Dela den här sidan
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email