Kärnvärden

Vi är stolta över mångfalden bland våra medarbetare. Denna mångfald är berikande för företaget på många olika sätt.

Men, som med alla internationella företag, måste det finnas någonting som håller ihop det hela. I vårt fall är det sex kärnvärden som fungerar som ett kitt som håller samman hela företaget.

ZWEEDS_Graph-six-core-values_voorWeb.jpg


Det är på dessa kärnvärden som vi bygger våra långsiktiga strategier och mål. De är en naturlig del i vårt dagliga uppförande och beslutsfattande. Vi tror att det är dessa värden som gör oss unika jämfört med våra konkurrenter.

1. Kundfokus

Vi känner ett orubbligt engagemang att göra vad som är rätt för våra kunder. Vi vill att de ska komma tillbaka och att de ska rekommendera oss till andra. För att förtydliga detta mål skapade vi vår varumärkesslogan "Golvet är ditt", som betonar det faktum att vi i vårt arbete och vårt tänkande alltid sätter kundernas önskemål i centrum.

Varje dag bibehåller vi vår kundfokus genom att:

 • Ha en distributionskedja som är "bäst i klassen".
 • Inte kompromissa vad gäller kvaliteten på våra produkter, lösningar och tjänster.
 • Undersöka och till fullo förstå våra utvalda marknader.
 • Komma med nya idéer genom samskapande med ledande arkitekter och designers via vår unika plattform Circles of Architects®.
 • Arbeta med kunder för att bygga långsiktiga partnerskap för ömsesidig nytta.
 • Förstå hur våra affärsbeslut påverkar våra kunder.
 • Hålla det vi har lovat och åtagit oss.

2. Sunt förnuft

Vi föredrar att ta den enklaste och snabbaste vägen för att nå våra mål och uppmuntrar alla våra anställda att använda sunt förnuft och gott omdöme för att leverera framgångsrika resultat. Det handlar om att hitta de bästa lösningarna och idéerna för att vi ska nå målet så snabbt och så effektivt som möjligt. Vi förlitar oss på våra anställdas erfarenheter och kunskaper. Tänk dig: "Om bara Desso vet vad Desso vet"

3. Integritet

Vi anser att tillförlit är en förutsättning för bra affärer. Därför ser vi integritet som ett viktigt kärnvärde. Det handlar om att alltid behandla våra kollegor, kunder och alla våra intressenter på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt. 

4. Entreprenörsanda och ambition

Vi vilar aldrig på våra lagrar. Affärslivet kan vara tufft och i en snabbt förändrande värld måste företagen hela tiden anpassa sig, alltid tillgodose kundernas behov och ständigt hitta nya, potentiella marknader. Entreprenörer är flexibla, risktagande och hungriga efter framgång. De är duktiga på att hitta nya möjligheter och att utveckla sin begåvning. Vi på Desso tror att alla kan utveckla sin egen entreprenörsanda, och därför har vi gjort detta till ett kärnvärde. Vi kombinerar detta med ambitionsvärde då vi förväntar oss att våra anställda ser till att genomföra och förverkliga sina bästa idéer.

5. Ägande och självbestämmande

Det bästa sättet att engagera de anställda är att känna förtroende för att de fattar rätt beslut. Vi kallar detta ägande och självbestämmande och det betyder att alla anställda på Desso ansvarar för att nå bästa resultat, att driva på och öka sina kunskaper, att framgångsrikt samarbeta med sina kollegor, att utveckla nya idéer och lösningar samt att bidra till hela organisationens drivkraft, energi och kreativitet. 

6. Företagets samhällsansvar och Cradle to Cradle®

Företagets samhällsansvar har flera olika betydelser för oss. Det inbegriper vårt ansvar gentemot våra medmänniskor, lönsamheten och gentemot den planet där vi lever. Tack vare vårt engagemang vad gäller Kreativitet, Funktionalitet och Cradle to Cradle®-design, skapar vi en ny affärsmodell som vi tror kommer att leverera mervärde till kunder, aktieägare, samhället och till framtida generationer som måste kunna lita på att vår planet kan upprätthålla deras hälsa, välstånd och lycka.
Varje dag bevisar vi vårt företags samhällsansvar genom att:

 • Respektera kulturer, seder och regler i de länder där vi är verksamma.
 • Kommunicera på ett öppet och ärligt sätt med alla våra intressenter.
 • Ha modet att säga vad vi tycker.
 • Ta personligt ansvar för våra handlingar.
 • Utföra våra uppgifter efter bästa förmåga och med integritet.
 • Kommunicera våra framsteg att nå våra Cradle to Cradle®-mål.

Cradle to Cradle®-vision: Sedan 2008 har vi behållit vår fokus att alla våra produkter ska vara utformade enligt Cradle to Cradle-principerna senast 2020. Detta koncept, som är inspirerat av naturens kontinuerliga cykel, kräver att företag använder material och utformar produkter på ett sådant sätt att de bidrar positivt till miljön och till människors hälsa. 

 • Dela den här sidan
 • twitter
 • linkedin
 • facebook
 • email